Tumblelog by Soup.io
  • jannet
  • Shinaako
  • molotovcocktail
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

6500 bdad
Reposted fromnyaako nyaako

September 01 2019

1547 2b69 500
Reposted fromolbaria olbaria vianyaako nyaako

August 30 2019

“I smile, but I want to cry. I talk, but I wanna be quiet. I act like I’m happy, but I’m not.”
Reposted bygorkyegzystencjaadiahormezabeltaneAliceInKillingLandaleanderdiviryskaWhiltiernaAvadacadavranyaakoCannonballgregorczykm
Okazuje się że i mnie da się złamać... 
0475 78ea
Reposted bysmilemoreegzystencjaBajdzo
0473 6412
Reposted bynoisetalessmilemorejarlaxletutusblaguepauvreverdantforce
Tyle razy prosiłem... 
Reposted bydivipartyhardorgtfo
0471 ab84
Reposted byDagarhenjagaanimeWhiltiernahormezadivi
Chciał bym usłyszeć tylko przepraszam... Nic więcej... 
Reposted byegzystencja egzystencja
0469 d230

August 29 2019

0226 96ff
Reposted byDagarhenWhiltiernahormezayoxnyaakohonestliejagaanime
0224 af56
0207 fe86
Reposted bygorky gorky
0206 eafe
Coś we mnie pęka...
Chce walczyć o to nadal... Poprostu boję się odzywać...wszystko jest takie delikatne...niechce by się rozpadło... 
But I'm looking on the bright side now
Tryna figure out somehow
(None of this is real, no)
It's looking like a write off now
I think we need to talk like now
— Bring Me The Horizon - In The Dark
Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Pracownik może w tym okresie otrzymywać wynagrodzenie lub go nie otrzymywać, w zależności od rodzaju urlopu.. Przewidywane aktywności i wskazania: odpoczynek brak stresu.... Hahahaha.... Urlop... Tfuuu.... 
Reposted byheinous heinous

Niechce słyszeć słów które może też usłyszeć ktoś inny...
Jeśli inni mają do nich prawo ja ich niechce... X2
Trochę pusto i smutno... 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl